پیام خطا

User warning: The following module is missing from the file system: module_missing_message_fixer. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home2/cloudvar/public_html/nahankanz.com/fa/includes/bootstrap.inc).

محصولات

تجهيزات فشار ضعيف
- خازن قدرت (انواع خازن های اصلاح ضريب قدرت خشک و روغنی در دو تيپ سيلندری و کتابی)
- رگولاتور کنترل بانک خازنی (رگولاتورهای هوشمند و سون سگمنتی 6 و 12 پله)
- راکتور فيلتر هارمونيک (انواع راکتورهای Tune و De-Tune )
- کنتاکتور خازنی
- تايرستور سوييچ
- مولتی متر
- بانک های خازنی فشار ضعيف  فيکس و اتوماتيک در انواع نرمال، فيلتر هارموينک و بلادرنگ

 

تجهيزات فشار متوسط
- خازن فشار متوسط
- بانک های خازنی فشار متوسط indoor  و Outdoor
- سکسيونر گازی قابل قطع زير بار
- دژنکتور
- انواع کابل فشار ضعيف و فشار قوی

 

انرژی های نو و تجديد پذير
- انواع پنل های خورشيدی
- باطری شارژر و اينورتر